Close the cookie banner Close the cookie banner

A note about cookies

Cookies are used to help improve this website and some of them are currently on your computer. By continuing to use this website, you automatically accept these cookies.
Find out more about how we use cookies in our Cookies policy or learn how to manage them at www.aboutcookies.org.
If you continue to use this website further cookies will be placed on your computer.
If you are a Jobcentre Plus claimant and do not want to accept cookies you may be able to use a DWP internet access device; please speak to your Jobcentre Plus adviser.
Main Content

Jobs

Job details

Do you have the skills you need?

Quickly see if you're suitable for the jobs that interest you.

Review your skills

Job summary

Job ID
45122025
Posting Date
11/01/2018
Location
UK-WA-Bangor
Industries
Government and public sector
Job type
Full time
Salary
£19,410 to £22,683 per annum pro rata - £15,878 (70% of Band 4)
Job reference code
839085/050-ACS335-1217

Betsi Cadwaladr University Health Board

Pre-registration Pharmacy Technician | Betsi Cadwaladr University Health Board

Job description

BCUHB (Dwyrain) Ysbyty Maelor Wrecsam
Technegydd Fferyllol Cyn-gofrestredig (2 swydd)
Llawn amser 37.5 awr yr wythnos (2 swydd - Ariannu Prentisiaeth)
Rydym yn cynnig cyfle i unigolion brwdfrydig a chydwybodol gyda sgiliau cyfathrebu a threfniadaeth i hyfforddi fel Technegydd Fferyllol. Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys ymgymered â “QCF Level 3 Diploma in Pharmacy Services Skills (NVQ)” gyda’r wybodaeth greiddiol drwy gyflawni y “BTEC National Certificate in Pharmacy Services”.
Bydd y cwrs hyfforddiant yn cychwyn ym mis Medi 2015.
Er bod profiad Fferyllol yn ddymunol nid yw yn angenrheidiol oherwydd bydd hyfforddiant yn cael ei gynnwys.
Mae TGAU neu gymhwyster cyfartal mewn Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth ag dau pwnc arall gradd C neu uwch yn angenrheidiol.
Bydd y gwaith yn cynnwys dosbarthu meddyginiaethau ar gyfer cleifion mewnol ac allanol yr ysbyty, cynghori cleifion a rhywfaint o hyfforddiant yn yr uned aseptig.
“Addysg Technegydd Fferylliaeth Cyn Cofrestru yn GIG Cymru wedi arienni gan Llywodraeth Cymru Prentisiaeth. Mae’r prentisiaeth wedi rhan ariannu gan yr cronfa gymdeithasol ewrop trwy’r llywodraeth gymru.” 
Am fwy o fanylion cysylltwch â helen.dalrymple@wales.nhs.uk;  Ann.gaulton@wales.nhs.uk
 
Dyddiad Cau: 21 Ionawr 2018
 
BCUHB (East) Pharmacy Department, Wrexham Maelor Hospital, PRE-REGISTRATION PHARMACY TECHNICIAN - 2 postsFull Time 37.5 hours per week (Two Years - Apprenticeship Funding)Starting Salary £15,878 (70% of Band 4)A vacancy has arisen for self-motivated, hardworking individuals with good organisational and communication skills to train as a pharmacy technician. Training will involve undertaking the QCF Level 3 Diploma in Pharmacy Services Skills (NVQ) with underpinning knowledge via the BTEC National Certificate in Pharmacy Services. The training course is due to commence in March 2018.Pharmacy experience, although desirable, is not essential, as full training will be given. You should possess GCSEs or equivalent in English, Maths, Science and two other subjects at Grade C or above. Duties will include inpatient and outpatient dispensing, patient counselling and some aseptic training."Pre-registration Pharmacy Technician education in NHS Wales is funded as a Welsh Government Apprenticeship. Apprenticeships are part funded by the European Social Fund through the Welsh Government"
 
The ability to speak Welsh is desirable for this post.
 
For more information, please contact helen.dalrymple@wales.nhs.uk;  Ann.gaulton@wales.nhs.uk
 
Closing Date: 21 January 2018

This advert closes on Sunday 21 Jan 2018

Or, tell us why you don't wish to apply for this job.